Vinnere 

Alle priser er nå annonsert og her har dere en oversikt over årets vinnere! 

Unseenbildeavproduktogteamet.png
Russen Ub gruppebilde.jpg
Bilde av de ansatte i Tinden Foto UB, fr
Bilde Fram Innovasjon UB.png
YogaSokkUB_Ansatte.png
Bilde av bedriften.jpg
YogaSokkUB_Ansatte.png
IMG_E0429.JPG
Bilde av bedriften.png
Bilde1.png
Bilde4.png
Bilde1.png
Bilde3.png
Bilde2.png
Bilde5.png
Bilde6.png
151139157_513304232986479_63075022491472
Bilde Fram Innovasjon UB.png
gruppebilde.jpg
de ansatte i bedriften.jpg
Unseenbildeavproduktogteamet.png
gruppebilde.jpg
MicrosoftTeams-image (4).png
MicrosoftTeams-image (2).png
MicrosoftTeams-image (3).png
MicrosoftTeams-image (1).png
Agon bilde.jpg
Bilde Ole.PNG
151353350_2514429292194253_1163211169909
bilde 111 (1).png
gruppebilde HELT NØTT UB.jpg
YogaSokkUB_Ansatte.png
Bilde Fram Innovasjon UB.png
UB bag bilde-2.jpg
Bilde Fram Innovasjon UB.png
MicrosoftTeams-image.png
YogaSokkUB_Ansatte.png
Beste HR

1.plass Fenris Tools SB

Skole: Universitetet i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn

Jurybegrunnelse: Ungdomsbedriften utmerker seg ved å levere gjennomarbeidet stoff i mange kommunikasjonskanaler. Budskapet er gjennomtenkt og tydelig. Bedriften har samarbeidet med flere eksterne aktører som har bidratt til kompetanseheving. Reklamefilmen er kreativ og engasjerende, og treffer målgruppen svært godt. Det samme kan sies om Instagramprofilen.  

2.plass Russen UB 

Skole: Hjalmar Johansen videregående skole 

Jurybegrunnelse: Bedriften treffer målgruppen på en effektiv og god måte. De har gjort bevisste valg av kanaler for å treffe mottakerne best mulig. Nasjonal mediedekning har vært et mål, og bedriften har laget en gjennomarbeidet og god reklamefilm. 

3.plass Tinden foto UB 

Skole: Nome videregående skole avd. Søve 

Jurybegrunnelse: Bedriften har i tillegg til bruk av tradisjonelle kanaler fått god synliggjøring i lokalmedia. Logoen er kreativ og reflekterer tjenesten som leveres. Samarbeid med eksterne aktører er gjort med henblikk på å skape blest og engasjement rundt produktene. 

Beste forretningsplan 

1.plass Fram Innovasjon UB

Skole: Nøtterøy videregående skole 

Jurybegrunnelse:Denne bedriften skilte seg klart ut, de hadde en flott og gjennomtenkt forretningsplan. I tillegg til dette har de en innovativ forretningside, som de på en enkel måte klarte å beskrive behovet til for sin målgruppe. De har vært flinke til å benytte seg av sitt nettverk og fått det private næringsliv til å bistå de i prosessen, for å få frem en prototype. De har klare mål for veien videre 

 

2.plass Yogasokk UB

Skole: Sandefjord videregående skole 

Jurybegrunnelse: Forretningsplanen gir helt fra første side et klart budskap om hvilket behov produktet skal dekke og at de tenker bærekraft i hele prosessen. De har vært flinke til å bruke markedsundersøkelsen, som ledetråd til både til salgssted og valg av pris på produktet.   

3.plass LadyLike UB 

Skole: Sandefjord videregående skole 

Jurybegrunnelse: Delikat og flott forretningsplan. Tydelig klar forretningside, produktbeskrivelse og målgruppe. Forretningsplanen gir klar informasjon om hvilket behov produktet skal dekke. Bedriften har fokus på miljøvennlige produkter og forpakning.  

Beste regnskap - i samarbeid med Spleiselaget 

1.plass Yogasokk UB 

Skole: Sandefjord videregående skole 

Jurybegrunnelse: Vinneren har fremlagt et regnskap med god orden i bilagene. Regnskapet generelt fremstår som fullstendig og riktig ført. Det er også gjennomført bankavstemming og UB viser forståelse for hvorfor dette er viktig. Resultat og balanse er satt opp på en oversiktlig og god måte. En klar vinner. 

2.plass Trendshop UB 

Skole: Thor Heyerdahl videregående skole 

Jurybegrunnelse: 2. plassen går til en UB som viser forståelse for føring av regnskap med bilagsnummer og kontering. Sluttregnskap er satt opp med resultat og balanse. Det er imidlertid ikke helt sammenheng i regnskapet, noe som medfører at de ikke når helt opp. 

3.plass Gjennomtenkt UB 

Skole: Hjalmar Johansen videregående skole 

Jurybegrunnelse: Regnskap er ført og bygger på de innleverte bilagene. Det er imidlertid kun delvis sammenheng mellom bilagsnummer på bilagene og i regnskapet.   

Det er levert resultatoversikt som viser overskudd i driftsperioden, men ingen oversikt over bedriftens formue, gjeld og egenkapital. 

Beste yrkesfaglig ungdomsbedrift 

1.plass Coronakit UB

Skole: Sandefjord videregående skole 

Jurybegrunnelse: Ungdomsbedriften har et godt og relevant produkt. Produktet er utviklet gjennom markedsundersøkelser og er høyaktuelt i disse dager. Produktet produseres lokalt. Deltagerne i bedriften har forskjellige roller, men deltar alle i produksjon. Alle deltagerne viste stort engasjement og yrkesstolthet.
 

2.plass Lefsekroken UB

Skole: Nome videregående skole avd. Søve 

Jurybegrunnelse: Ungdomsbedriften har et godt og relvant produkt. Produktet er utviklet i samarbeid med kundene, særlig når det gjelder smak. Produktene er kortreist og utnytter ressursene og dermed reduserer matsvin.Deltagerne i bedriften har forskjellige roller, men deltar alle i produksjonen. Alle deltagerne viste et stort engasjement og yrkesstolthet.

3.plass Traktortjenester UB

Skole: Nome videregående skole avd. Søve 

Jurybegrunnelse: Ungdomsebedriften har en god tjeneste med høy kvalitet som blant annet vises gjennom tilbakemeldinger og etterspørsel. Deltagerne har kompetanse og sertfikater på flere arbeidsområder. Alle deltagerne viste engasjement og yrkesstolthet. 

 
 
Gunnar Knudsen prisen - beste innovasjon

1.plass Fram innovasjon UB

Skole: Nøtterøy videregående skole 

Juryensbegrunnelse: Vinneren har laget en enkel og praktisk løsning. Man kan jo lure på hvorfor den kommer først nå, og ikke for generasjoner siden. Denne innovasjonen løser et problem som mange kommer borti i løpet av sommerhalvåret, og særlig i disse koronatider der livet på sjøen lokker mange. Gruppen har hentet inspirasjon fra andre fritidsaktiviteter, som fjellklatring eller seiling, og laget en løsning for å fortøye båten for folk som ikke har gått på speidern. 

2.plass Safecharge UB

Skole: Nøtterøy videregående skole 

Juryensbegrunnelse: Man kan lure på hvorfor denne oppfinnelsen ikke er i markedet for lenge siden. Gruppen gir svar på et problem alle som eier en mobiltelefon har; hvordan lade sikkert om natten. I tillegg gir løsningen brukeren muligheten til å forlenge levetiden på sitt mobilbatteri, ved å optimalisere ladingen. 

3.plass Foodprint UB

Skole: Skien videregående skole 

Juryensbegrunnelse: Gruppen har et klart mål om å redusere sløsing av ressurser. De har også forstått at for å løse et problem, må man først innse at problemet finnes. Ved å ta i bruk gruppens løsning vil kundene lett se hvor problemet ligger, og enkelt kunne spare både penger og miljø, i form av mindre kastet mat.  

Bærekraftsprisen - i samarbeid med Storebrand

1.plass Unseen UB

Skole: Sandefjord videregående skole 

Jurybegrunnelse: I dag lever over 9000 mennesker i Norge som moderne slaver, noe veldig mange er ukjent med og som det er behov å skape oppmerksomhet rundt. Unseen sin forretningsidé og løsning på dette usette problemet er å utvikle et trendy og bærekraftig iPhone deksel som skal beskytte mobilen (deksler de får fra overskuddslager, produserer ingenting nytt), og samtidig symbolisere at kundene er imot moderne slaveri/skape oppmerksomhet ved å ha designet på synlige mobiler. 30 % av inntektene skal gå til organisasjonen Hope for Justice. Selskapet vil bidra til både bærekraftsmål 8 og 12 og 13.  

 

2.plass Safecharge UB

Skole: Nøtterøy videregående skole 

Jurybegrunnelse: Mobilbatterier inneholder mange stadig sjeldnere materialer som ofte utvinnes på en lite bærekraftig måte og har sosiale og miljømessige konsekvenser. Safecharge forlenger levetiden til batterier og reduserer behovet for å bytte ut mobiler så hyppig. Bedriften bidrar til måloppnåelse på SDG3, SDG 12 og SDG13.  

3.plass iBoksen UB

Skole: Porsgrunn videregående skole 

Jurybegrunnelse: Iboksen er med på å bidra til SDG 12 herunder redusere matsvinn, og kombinerer lønnsomhet og bærekraft på en god måte. Det er markedsbehov for tjenesten og løsningen har et stort påvirkningspotensiale. Det løser bærekraftsproblem uten å bruke nye ressurser og bidrar til ansvarlig forbruk i husholdningen.  

Beste HR-bedrift
 

1.plass Dropz UB

Skole: Sandefjord videregående skole

Jurybegrunnelse: Her var det et tydelig og gjennomtenkt HR-arbeid. De beskriver godt kompetanse og rollefordelingen i bedriften. De har økt kompetanse gjennom kurs og opplæring, dette har gitt god innsikt og forståelse for alle. Det skaper et engasjement og en motivasjon som påvirker resultatene.  De legger frem en tydelig oversikt over mål og tiltak, noe vi mener er med å skape trygghet og forutsigbarhet. De har nedfelt spilleregler i bedriften og lagt opp til flere sosiale sammenkomster- dette bevisst for å styrke samholdet og øke trivsel. Veldig godt jobbet, juryen er imponert og ikke i tvil!

2.plass Media Marketing UB

Skole: Sandefjord videregående skole 

Jurybegrunnelse: De har fordelt rollene i bedriften basert på kompetanse, personlighetstyper, erfaring og bedriftsmål. De har gjennomført medarbeidersamtaler og tatt ansvar for godt samarbeidsmiljø. Gjennom konkrete kurs og god opplæring har de også sikret kompetansen i bedriften. De har en illustrativ oppstilling av mål og tiltak, som et godt verktøy i arbeidet.  De har tydelig klart å bygge et team og de viser bra forståelse mellom å utføre god HR og bedriftsresultater. Flott levert! 

3.plass Helt Nøtt UB 

Skole: Kvitsund gymnas 

Jurybegrunnelse: Denne bedriften forteller ærlig at ikke alt har gått knirkefritt- de har erfart å ligge litt bakpå, ha høyt sykefravær og at samarbeidet i starten var utfordrende. Med ulike trivselstiltak og medarbeidersamtaler klarte de å snu skuta. De har hele veien hatt fokus på forbedring og vært opptatt av å motivere hverandre. De har funnet en fin måte å løse eventuelle konflikter på og de har klart å være bygge tillit slik at de er ærlige med hverandre. Gjennom bevisst og målrettet arbeid ser vi at dette gir økonomiske resultater. Bra jobba! 

Beste samarbeid med næringslivet

1.plass Yogasokk UB

Skole: Sandefjord videregående skole 

Jurybegrunnelse: Vinnerbedriften i denne kategorien har argumentert godt for valg av mentor, som har vist til viktigheten av nettverksbygging mot riktige samarbeidspartnere, samt fokus på forretnings- og handlingsplaner. Det har ført til at ungdomsbedriften har jobbet dedikert mot riktige partnere, både private, kommunale og ideelle aktører lokalt. Dette har gjort at de raskt har kommet i gang med både markedsføring og produksjon. 

2.plass Fram innovasjon UB

Skole: Nøtterøy videregående skole 

Jurybegrunnelse: 2. plassen i denne kategorien går til en ungdomsbedrift som har vist stor forståelse for å starte på rett sted og reflektert godt over valg av mentor. Deretter har de gått steg for steg med valg av forskjellige samarbeids-partnere og også argumentert for hvorfor de har valgt den ene framfor den andre. 

3.plass Switchbag UB

Skole: Thor Heyerdahl videregående skole 

Jurybegrunnelse: På 3. plass har vi en flott gjeng som har forstått denne kategorien godt og fått til et godt samarbeid med mentor og flere forskjellige samarbeidspartnere i næringslivet. Ryddig oppsett. 

 
Beste Ungdomsbedrift i Vestfold og Telemark 

1.plass Fram Innovasjon UB 

Skole: Nøtterøy videregående skole 

Jurybegrunnelse: Bedriften kommer med et særdeles innovativt produkt som juryen ser for seg kan bli en bestselger så vel nasjonalt som internasjonalt. Prototypen er klar og bedriften jobber nå med lokalt firma for avtale om videre produksjon med fokus på FN’s bærekraftmål. Gjennom en solid markedsundersøkelse har de kommet frem til en god prissetting av produktet og behovet i markedet ser ut til å være stort. Bunnsolid arbeid! 

2.plass Iread UB 

Skole: Nøtterøy videregående skole

Jurybegrunnelse: Bedriften har en solid forretningsplan og har tatt tak i en stor, reell samfunnsutfordring. Gjennom nyvinningen kan bedriften bidra til å løse store utfordringer i det daglige for mennesker med lesevansker. Bedriften har kommet langt; med ferdig prototyp og et meget godt samarbeidsklima innad i bedriften. 

3.plass Yogasokk UB

Skole: Sandefjord videregående skole

Jurybegrunnelse: Bedriften leverer godt på alle punkter. Svarer godt på kreativitet, innovasjon og utvikling. Lokal produksjon. Produksjonen og salget er godt i gang gjennom gode og solide samarbeidspartnere.