Vinnere

Alle priser er nå annonsert og her har dere en oversikt over årets vinnere! 

Oppfordrer vinnerbedrifter til å poste bilde i sosiale medier med premiesjekk. Bruk hashtaggen #RMSB2021 og tag Ungt Entreprenørskap! 

FenrisTools.jpeg
panoptic.png
tacoway.jpeg
panoptic.png
digiplus.png
vestire.jpeg
panoptic.png
digiplus.png
teoristokken.png
språksmart.jpeg
panoptic.png
FenrisTools.jpeg
sbto.jpeg
tacoway.jpeg
birk.png
Beste HR 

Jury: Anne Mette Trontveit(Ligaarden), Anita Johnsen(Azets)

1.plass Fenris Tools SB

Skole: Universitetet i Sørøst- Norge, campus Porsgrunn 

Jurybegrunnelse: Bedriften beskriver en god rollefordeling hvor de også har lagt vekt på personlige egenskaper. De har en god utarbeidet personalhåndbok, har fokus på fravær og ansetter medarbeidere som har falt utenom. Bedriften er den eneste av deltakerne som tar opp temaet om verneombud.

2.plass PanopticXR SB 

Skole: Universitetet i Sørøst- Norge, campus Porsgrunn

Jurybegrunnelse: Bedriften har et godt utarbeidet HR-hefte, og har her en god rollebeskrivelse men kunne også beskrevet de personlige egenskapene til de ansatte. Hvorfor de ansatte har fått sine roller. Positivt med medarbeidersamtale hvert halvår.  

3.plass Tacoway SB 

Skole: Universitetet i Sørøst- Norge, campus Bø

Jurybegrunnelse: Bedriften har god rollefordeling. De beskriver mange gode mål og tiltak, og har tatt stilling til mange gode problemstillinger

Beste Markedsføring 

Jury: Hugo Pedersen(R8 Edge), Christian Espolin Johnson(Jotun), Torstein Gustavsen(Soly AS). 

1.plass PanopticXR SB

Skole: Universitetet i Sørøst- Norge, campus Porsgrunn

Jurybegrunnelse:1ste plass for kategorien beste markedsføring går til en studentbedrift som viser innsikt i alle kategorier innen markedsføring. Studentbedriften viser tydelig forståelse av behov, målgruppe og bruk av flere strategiske kanaler for å nå gjennom med sine budskap. De har etablert nettside og promoterer gjennom flere andre kanaler et produkt som kommer til å forenkle hverdagen for mange med deres smartbriller. 

 

2.plass Digiplus SB

Skole: Universitetet i Sørøst- Norge, campus Notodden

Jurybegrunnelse: Bedriften har tatt utgangspunkt i et aktuelt og viktig behov. De har forstått målgruppen godt og laget et produkt og en løsning som leverer godt på behovet for å skape gode opplevelser digitalt ut over det rent praktiske og formelle og som ivaretar sosiale behov på en god måte. De har en tydelig posisjonering og et imponerende konsept rettet mot studiemarkedet og bedriftsmarkedet og er således enkelt skalerbart. Forretningsplanen er gjennomarbeidet og de har et viktig og relevant produktløfte. Stort pluss for designhåndbok. Navnet er godt, men brukes av mange andre også, noe som kan være en utfordring. 

3.plass Vestire SB 

Skole: Universitetet i Sørøst- Norge, campus Bø

Jurybegrunnelse: Med en profesjonell logo som hinter til hva bedrifter jobber med. En god video og tilstedeværelse på sosiale medier har denne bedriften en tydelig profilering som gir et godt helhetsinntrykk. Nettsiden ser ikke ut til å være helt ferdig, men totalt sett er profilering og helhetsinntrykket solid og profesjonelt.

Gunnar Knudsen-prisen - Beste Innovasjon

Jury: Kenneth Andersen (Skagerak Energi), Ann Kristin Ødegård (Midt-Telemark og Nome Utvikling AS), Oddbjørn Gustavsen (Soly AS)

1.plass PanopticXR SB 

Skole: Universitetet i Sørøst- Norge, campus Porsgrunn

Jurybegrunnelse: Selskapet bruker moderne teknologi til å revolusjonere gamle arbeidsmetoder og modernisere arbeidsmetodikken. Selskapet leverer et produkt og tjeneste som tikker av de fleste kriterier for innovasjon. Tjenesten representer både noe nytt, den er nyttig og vil skape verdi for kunden og ikke minst vil dette ha gode muligheter til å bli tatt i bruk av kundene. Selskapet har allerede fått med seg store og tunge samarbeidspartnere, som sikrer tilgang til kompetanse og utvikling av produkt og tjeneste. Juryen liker også veldig godt at man har vurdert selskapets bidrag til å oppnå FN´s bærekraftsmål! 

2.plass Digiplus SB 

Skole: Universitetet i Sørøst- Norge, campus Notodden

Jurybegrunnelse: Selskapet tar tak i noe veldig dagsaktuelt, og noe som under pandemien har fått et fremvoksende behov på markedet. Hvem trenger vel ikke en pause fra alle planlagte møter som veldig ofte dominerer kalenderen? Selskapet leverer nødvendigvis ikke noe nytt, men de bundler allerede eksisterende tjenester som er på markedet og gjør det enkelt for kunden å fokusere på det som kanskje blir litt uteglemt for mange – nemlig det sosiale og kulturelle. De har et spennende produkt og tjeneste og juryen ser potensiale i ideen  

3.plass Teoristokken SB 

Skole: Universitetet i Sørøst- Norge, campus Notodden

Jurybegrunnelse: Selskapet leverer et produkt som tør å ta ett steg tilbake fra det digitale – tilbake til det analoge og det enkle. De fokuserer på en kundegruppe som har behov for andre måter å lære på, og de byr også opp til sosial lek og samhandling for læring. Produktet er like enkelt som det er smart, og veldig praktisk! 

Beste Sosiale Entreprenør 

Jury: Jonathan Hall(Færder kommune), Sandrina Sandell(Løvetannakademiet), Oddleiv Johnsen. 

1.plass Språksmart SB

Skole: Universitetet i Sørøst- Norge, campus Porsgrunn

Jurybegrunnelse: Dette er en stor og voksende sammfunnsutfordring. Bedriften viser god forståelse for problemet. De har koblet på kompetanse hos fagfolk som jobber med problemet og anvendt egen kompetanse i utviklingen av løsningen. De har utviklet en løsning og testet den. Tilbakemeldingene er gode. Bedriften har satt seg gode og realistiske mål.
 

Beste Studentbedrift i Vestfold og Telemark 

Jury: Kenneth Sjåvåg(Sparebanken Sør), Tone Allum(Vekst i Grenland), Ole-Henrik Olsen(LO-Vestfold og Telemark), Maja Foss Five(Vestfold og Telemark Fylkeskommune), Torunn Stavran Johansen (R8 Property), Tor Erik Baksås(EY). 

1.plass PanopticXR SB 

Skole: Universitetet i Sørøst- Norge, campus Porsgrunn

Jurybegrunnelse: Gjennom egen erfaring som fagarbeidere har studentbedriften tatt tak i en stor utfordring i fagarbeideres hverdag. Bedriftens løsning på utfordringen vil kunne spare industrien for store summer i milliardklassen nasjonalt, og ikke minst internasjonalt. Bedriften har knyttet til seg mange kontakter gjennom deres arbeid med bedriften, og juryen har stor tro på at bedriften kan nå langt. Pitch, forretningsplan og ikke minst panelintervju var bunnsolid, og juryen lot seg imponere.

2.plass Fenris Tools SB 

Skole: Universitetet i Sørøst- Norge, campus Porsgrunn

Jurybegrunnelse: Bedriften har med sitt produkt løst et nesten 100 år gammelt problem. Produktet er 100 % resirkulerbart, og kan tas i bruk av både fagarbeidere og privatpersoner. Bedriften har gjennomført en omfattende markedsundersøkelse, som ga et entydig svar på at produktet er etterlengtet. Prototypen fungerer optimalt, inntjeningen er god, og selskapet har fått med seg store, etablerte samarbeidspartnere til den videre satsingen.

3.plass SBtO SB

Skole: Universitetet i Sørøst- Norge, campus Porsgrunn

Jurybegrunnelse: Studentbredriften har tatt tak i et globalt problem. Konseptet er å  ta et biprodukt/avfallsstoff fra oppdrettsnæringen i form av slam som pr i dag kun brennes og omgjøre det til en ressurs. Ved bearbeidelse vil man ta vare på viktige ressurser for jordforbedring. Bedriften har god kompetanse på området og har jobbet målrettet med utviklingen. Juryen ser på dette som et spennende prosjekt som vi håper å kunne se bli satt ut i livet.

4.plass Tacoway SB

5.plass BIRK SB

3.plass Beste HR.png
2.plass Beste HR.png
1.plass Beste HR.png
2.plass Beste Markedsføring.png
3.plass Beste innovasjon.png
2.plass Beste innovasjon.png
1.plass Beste innovasjon.png
1.plass Beste Sosiale Entreprenør.png
4.plass Beste Studentbedrift.png
3.plass Beste Studentbedrift.png
2.plass Beste Studentbedrift.png
1.plass Beste Studentbedrift.png
1.plass Beste Markedsføring.png
3.plass Beste Markedsføring.png
5.plass Beste Studentbedrift.png